Štampa
SRP Gornje Podunavlje
Pogodaka: 1502

Na lokalitetu u blizini lova?ke ku?e „Kamarište“ 16. januara prona?ena je povre?ena jedinka orla belorepana. Orao je zbrinut kod ?uvara šume i 18.01.2013. god u saradnji sa ornitologom Ištvanom Hamom preba?en u zoološki vrt Pali? na oporavak. Orao je prstenovan prstenom sa nacionalnom oznakom R Srbije.

Ptici je ošte?eno perje levog krila i nesposobna je za letenje. Nakon zbrinjavanja i oporavka u zoološkom vrtu „Pali?“ planira se puštanje ptice na slobodu na lokalitetu gde je prona?ena.