Štampa
SRP Gornje Podunavlje
Pogodaka: 1440

U sklopu projekta DANUBEPARKS STEP 2.0 u periodu od 22. do 24. januara 2013. godineu Bratislavi održan je prvi sastanak radne grupe za re?nu morfologiju. Na sastanku se raspravljalo o smernicama za realizaciju paketa Projekta WP5 – Upravljanje re?nim sedimentom i monitoringom indikatorskih vrsta ptica: bregunica (Ripariariparia) i žalarslepi? (Charadriusdubius). 

Prezentovani su analizirani podaci monitoringa bregunica I žalaraslepića iz 2012.godine, te su predložene aktivnosti za naredni period monitoringa I zajedničke metodologije. U sklopu sastanka održan je i terenski obilazak revitalizacijskih radova na zaštićenim lokalitetima u Republici Mađarskoj i Austriji, gde su predstavljeni rezultati radova i uspešnost istih. Na sastanku su učestvovali svi projektni partneri.

Sastanak je postigao odličan rezultat te je dobar pokazatelj dobre međunarodne suradnje i uspešnog provođenja Projekta DANUBEPARKS STEP 2.0.