Štampa
SRP Gornje Podunavlje
Pogodaka: 1357

U Nema?koj je u Haus am Strom Jochenstein blizu Passau-a, u periodu od 15. do 18. septembra, održana pripremna radionica predstavnika asocijacije DANUBEPARKS u cilju razvoja novog projekta DANUBEparksCONNECTED, sa kojim ?e asocijacija konkurisati za sredstva Evropske unije u okviru Interreg Danube Transnational Programme. Uz predstavnike svih 16 partnera ?lanova asocijacije, ?or?e Šimunova?ki, pomo?nik direktora za šumarstvo je uz saradnike predstavljao JP Vojvodinašume. Fokus radionice bile su aktivnosti na radnim paketima koji ?ine sastavni deo novog projekta,

odnosno definisanje i usaglašavanje radnih paketa i budućih koordinisanih akcija kako bi projekat DANUBEparksCONNECTED bio spreman za otvaranje konkursa Evropske unije Interreg Danube Transnational Programme, koji počinje 23. septembra 2015. godine i završava se 3. marta 2016. U kontekstu radnih paketa, lideri projektnih timova iz svih zaštićenih područja, nosioca radnih paketa, iznosili su svoje predloge aktivnosti iz perspektive trenutnog stanja projekta, gde je uz bogatu diskusiju svih učesnika otvarana mogućnost za njihovo usavršavanje, naročito sa aspekta potencijalne realizacije.

Pored radionice je 18. septembra održana Generalna skupština mreže zaštićenih područja DANUBEPARKS u zgradi distrikta (Landratsamt) zajedno sa finalnim delom pripremne radionice, gde su izneti glavni zaključci radionice sa porukom „u susret konkursu“ i na kojoj je govorio predsednik asocijacije C. Manzano. Generalni sekretar asocijacije G. Frank podneo je Srednjoročni izveštaj, dok je srednjoročni finansijski izveštaj podneo blagajnik T. Schneider. Prezentovane su i jednoglasno usvojene planirane aktivnosti asocijacije za 2016. godinu koje su usredsređene na predstojeći Interreg Danube Transnational Programme i planirani budžet za 2016. godinu.