Štampa
SRP Gornje Podunavlje
Pogodaka: 1304

Javno preduze?e Vojvodinašume se ove godine javnosti predstavilo na 48. me?unarodnom sajmu LORIST i 5. me?unarodnom sajmu šumarstva. Uz originalne suvenire, degustaciju doma?ih proizvoda iz SRP Gornjeg Podunavlja koji je ove godine posebno promovisan, predstavljena je me?unarodna saradnja i projekti sprovedeni na podru?ju rezervata, a za najmla?e su bile organizovane radionice i posebni edukativni programi.

Posetioci su od 7. do 11. oktobra na centralnom štandu u Hali 1 Novosadskog sajma mogli uz stručno osoblje da se informišu o lovno-turističkoj ponudi Preduzeća, o prirodnim bogatstvima i turističkim ponudama Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje kojim upravlja JP Vojvodinašume.

Ove godine su na štandu bili postavljeni zamrzivači gde su posetioci mogli da kupe meso divljači iz lovišta JP Vojvodinašume.

U sredu 7. oktobra je Sonja Bađura iz Svetske organizacije za zaštitu prirode održala prezentaciju nakon čega je organizovana promocija KUDH-a Bački Monoštor i predstavnika UG ”Podunav” uz degustaciju domaćih proizvoda iz Rezervata Gornje Podunavlje.

Narednog dana, Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije održalo je prezentaciju o aktivnosti zaštite i očuvanja zaštićenih vrsta na prostoru SRP Gornje Podunavlje, a u petak su za decu održane edukativne radionice.

U subotu je Miljan Velojić iz JP Vojvodinašume održao prezentaciju o Međunarodnom ESCT sertifikatu Europarks federacije za održivi turizam u zaštićenim područjima.