Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria u saradnji sa mrežom zaštićenih područja Parkovi Dinarida okupila je od 24. do 26.02.2016. godine u ličkom Pećinskom parku “Grabovača”  predstavnike preko 60 zaštićenih područja iz regiona Dinarida na radionici o unapređenju odnosa sa lokalnim stanovništvom. Radionica je bila posvećena uspostavljanju mehanizama za praćenje stepena saradnje između zaštićenih područja i lokalnih zajednica, kroz određivanje indeksa interakcije i definisanje mera za njegovo povećanje.

Osim radionice na kojoj su učestvovale predstavnice JP “Vojvodinašume”, Radmila Šakić Peurača i Biljana Latić održan je i  sastanak Upravnog odbora i Generalna skupština Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida, na kojoj su članovi ove međunarodne asocijacije primili JP”Vojvodinašume”Petrovaradin kao upravljača Specijalnog rezervata prirode”Gornje Podunavlje” u članstvo asocijacije.

U SRP”Gornje Podunavlje” će se posebno definisati program poboljšanja komunikacije s lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u upravljanje kako bi lokalno stanovništvo moglo osetiti društveno ekonomske koristi od života u zaštićenom području. Akcenat se daje i na razvoju posebnih edukativnih programa za školsku decu.

Cilj ovog projekta je unapređenje kvaliteta života ljudi koji žive ili gravitiraju na teritoriji zaštićenih područja, kroz promociju održivog korišćenja prirodnih resursa, sprovođenje zajedničkih inicijativa sa lokalnim stanovništvom i poboljšanje politika zaštite i valorizacije prirodnih dobara.

Mreža Parkovi Dinarida nakon ove generalne skupštine broji 63 člana.