Štampa
SRP Gornje Podunavlje
Pogodaka: 1986

Svetska organizacija za prirodu WWF i kompanija Coca-cola šest godina sarađuju na projektu obnove vlažnih staništa. Pilot projekat sprovodi se u Specijalnom rezervatu prirode "Gornje Podunavlje".

U Specijalnom rezervatu prirode "Gornje Podunavlje" do sada je revitalizovano više od 30 hektara vlažnih staništa. Deo je to projekta koji sprovode Svetska organizacija za prirodu i kompanija Coca-cola.

Reč je o pilot projektu, a "Gornje Podunavlje" nije slučajno odabrano.

"Prepoznali smo "Gornje Podunavlje" kao jedno od najznačajnijih područja. Ako pogledamo biljni svet na jednom prostoru od od 20 kvadratnih kilometara imamo skoro trećinu vrsta koje naseljavaju Srbiju, ako pogledamo sisare i ribe 50 posto riba i sisara koji naseljavaju Srbiju mogu se naći na ovom prostoru", kaže Duška Dimović,direktorka WWF Program za Srbiju.

Na revitalizovanim staništima već su se pojavile i retke biljne i životinjske vrste, kao što su crne patke ili vrste algi kojih na ovom području nije bilo stotinak godina.

"Sada immao jednu otvorenu vodenu površinu sa puno zanimljivih zajednica, pre svega pticama. Ovde su se već naselile retke divlje guske i neke druge vrste barskih vodenih ptica, što znači da je taj projekat revitalizacije već značajno popravio ekološkoe uslove na tom lokalitetu", kaže dr. Slobodan Puzović, pomoćnik direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Osim bare Semenjača revitalizovana je i bara Šarkanj, što je više od 30 hektara revitalozovanih vlažnih staništa u okolini Bačkog Monoštora. U toku je i revitalizacije bare Široki rit kod Apatina.

"Naša ambicija je bila da podrškom ovom projektom koji se realizuje u šest država doprinesemo tome da vratimo prirodi vodi prirodi kroz obnovu vlažnih staništa", kaže Milica Stefanović, predstavnica Coca-cola sistema.

Projekat obnove vlažnih staništa obuhvata šest zemalja Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Mađarsku, Srbiju i Rumuniju. Plan je da se do 2020. godine obnovi više od 53 kvadratnih kilometara vlažnih staništa.

Izvor: RTV