Čuvarska služba

  • Čuvarska služba Vojvodinašuma u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“ u poslednjih mesec dana izvršila je četiri intervencije spašavanja otrovanih orlova. Neodgovornom i neadekvatnom upotrebom rodenticida, u cilju trovanja glodara na njivama u neposrednoj blizini granica Rezervata, indirektno su ugroženi i orlovi poznati kao lešinari koji za ishranu osim živih životinja i ribe koriste i leševe životinja. Orlovi ne poznaju granice, kako one među državama tako i granice zaštićenog područja, pa tako u potrazi za hranom napuštaju Rezervat i traže hranu na okolnim njivama i ribnjacima.