Dan šuma

  • Na celoj planeti se 21. marta obeležava Međunarodni dan šuma. To je prilika da se podsetimo značaja ovog prirodnog bogatstva i potrebe njegove zaštite i očuvanja. Šume ne pružaju samo materijalnu korist, već i ono što često zaboravljamo, a to su brojne opštekorisne funkcije, koje su neprocenjive.

    JP „Vojvodinašume“ je obeležilo ovaj dan aktivnostima čiji je cilj bio da se doprinese povećanju svesti o potrebi očuvanja šuma i šumskih ekosistema. Obeležavanje ovog dana podeljeno je sa učenicima osnovnih i srednjih škola iz mnogih naseljenih mesta, na više lokacija.