Danubeparks

  • U sklopu projekta DANUBEPARKS STEP 2.0 u periodu od 22. do 24. januara 2013. godineu Bratislavi održan je prvi sastanak radne grupe za rečnu morfologiju. Na sastanku se raspravljalo o smernicama za realizaciju paketa Projekta WP5 – Upravljanje rečnim sedimentom i monitoringom indikatorskih vrsta ptica: bregunica (Ripariariparia) i žalarslepić (Charadriusdubius). 

  • U Nemačkoj je u Haus am Strom Jochenstein blizu Passau-a, u periodu od 15. do 18. septembra, održana pripremna radionica predstavnika asocijacije DANUBEPARKS u cilju razvoja novog projekta DANUBEparksCONNECTED, sa kojim će asocijacija konkurisati za sredstva Evropske unije u okviru Interreg Danube Transnational Programme. Uz predstavnike svih 16 partnera članova asocijacije, Đorđe Šimunovački, pomoćnik direktora za šumarstvo je uz saradnike predstavljao JP Vojvodinašume. Fokus radionice bile su aktivnosti na radnim paketima koji čine sastavni deo novog projekta,

  • Danubeparks ovogodišnji pobednik nagrade „Natura 2000“

    U Briselu je 21. maja, u velikoj konkurenciji od više od 100 projekata koji se bave Natura 2000 staništima, projekat DANUBEPARKS proglašen za ovogodišnjeg pobednika Natura 2000 nagrade!

    Ova pan-evropska nagrada predstavlja jedno veliko priznanje za aktivnu i uspešnu saradnju među partnerima ovog projekta iz brojnih zemalja koje upravljaju zaštićenim područjima na toku reke Dunav, a među kojima se nalazi i JP Vojvodinašume.