Dunav

  • Svetski fond za prirodu je 31.01.2013. u Somboru otvorio izložbu fotografija “Vodeni lavirint” koja je druga u nizu ovih izložbi, i koje su ujedno organizovane kao deo projekta „Obnova vlažnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“. U okviru ovog projekta, na lokalitetu Štrbac u Gornjem Podunavlju, WWF sarađuje sa JP „Vojvodinašume“ i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode na revitalizaciji vlažnih livada i bara.

    Gornje Podunavlje je veliko plavno područje na severozapadu Vojvodine i predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na toku Dunava kroz Srbiju. Kao važan centar biološke raznovrsnosti, jedno je od zaštićenih područja u okviru budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

  • U Bačkom Monoštoru 29. 7. 2014. u okviru prekograničnog IPA projekta WILDCOND, JP “Vojvodinašume” i Nacionalni park “Dunav-Drava” iz Mađarske predstavili su konačne rezultate dobijene razvijanjem i sprovođenjem zajedničkih sistema praćenja i zaštite ugroženih vrsta riba. U prostorijama Šumske uprave “Kozara” Bački Monoštor održana je ihtiološka radionica i koordinacioni sastanak projektnog kome je prisustvovalo 14 učesnika.