JP Vojvodinašume

 • Svetski fond za prirodu je 31.01.2013. u Somboru otvorio izložbu fotografija “Vodeni lavirint” koja je druga u nizu ovih izložbi, i koje su ujedno organizovane kao deo projekta „Obnova vlažnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“. U okviru ovog projekta, na lokalitetu Štrbac u Gornjem Podunavlju, WWF sarađuje sa JP „Vojvodinašume“ i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode na revitalizaciji vlažnih livada i bara.

  Gornje Podunavlje je veliko plavno područje na severozapadu Vojvodine i predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na toku Dunava kroz Srbiju. Kao važan centar biološke raznovrsnosti, jedno je od zaštićenih područja u okviru budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

 • Na celoj planeti se 21. marta obeležava Međunarodni dan šuma. To je prilika da se podsetimo značaja ovog prirodnog bogatstva i potrebe njegove zaštite i očuvanja. Šume ne pružaju samo materijalnu korist, već i ono što često zaboravljamo, a to su brojne opštekorisne funkcije, koje su neprocenjive.

  JP „Vojvodinašume“ je obeležilo ovaj dan aktivnostima čiji je cilj bio da se doprinese povećanju svesti o potrebi očuvanja šuma i šumskih ekosistema. Obeležavanje ovog dana podeljeno je sa učenicima osnovnih i srednjih škola iz mnogih naseljenih mesta, na više lokacija.

 • U Nemačkoj je u Haus am Strom Jochenstein blizu Passau-a, u periodu od 15. do 18. septembra, održana pripremna radionica predstavnika asocijacije DANUBEPARKS u cilju razvoja novog projekta DANUBEparksCONNECTED, sa kojim će asocijacija konkurisati za sredstva Evropske unije u okviru Interreg Danube Transnational Programme. Uz predstavnike svih 16 partnera članova asocijacije, Đorđe Šimunovački, pomoćnik direktora za šumarstvo je uz saradnike predstavljao JP Vojvodinašume. Fokus radionice bile su aktivnosti na radnim paketima koji čine sastavni deo novog projekta,

 • Danubeparks ovogodišnji pobednik nagrade „Natura 2000“

  U Briselu je 21. maja, u velikoj konkurenciji od više od 100 projekata koji se bave Natura 2000 staništima, projekat DANUBEPARKS proglašen za ovogodišnjeg pobednika Natura 2000 nagrade!

  Ova pan-evropska nagrada predstavlja jedno veliko priznanje za aktivnu i uspešnu saradnju među partnerima ovog projekta iz brojnih zemalja koje upravljaju zaštićenim područjima na toku reke Dunav, a među kojima se nalazi i JP Vojvodinašume.

 • U Bačkom Monoštoru 29. 7. 2014. u okviru prekograničnog IPA projekta WILDCOND, JP “Vojvodinašume” i Nacionalni park “Dunav-Drava” iz Mađarske predstavili su konačne rezultate dobijene razvijanjem i sprovođenjem zajedničkih sistema praćenja i zaštite ugroženih vrsta riba. U prostorijama Šumske uprave “Kozara” Bački Monoštor održana je ihtiološka radionica i koordinacioni sastanak projektnog kome je prisustvovalo 14 učesnika.