Kamarište

  • Na lokalitetu u blizini lovačke kuće „Kamarište“ 16. januara pronađena je povređena jedinka orla belorepana. Orao je zbrinut kod čuvara šume i 18.01.2013. god u saradnji sa ornitologom Ištvanom Hamom prebačen u zoološki vrt Palić na oporavak. Orao je prstenovan prstenom sa nacionalnom oznakom R Srbije.

    Ptici je oštećeno perje levog krila i nesposobna je za letenje. Nakon zbrinjavanja i oporavka u zoološkom vrtu „Palić“ planira se puštanje ptice na slobodu na lokalitetu gde je pronađena.