Mura Drava Dunav

  • Svetski fond za prirodu je 31.01.2013. u Somboru otvorio izložbu fotografija “Vodeni lavirint” koja je druga u nizu ovih izložbi, i koje su ujedno organizovane kao deo projekta „Obnova vlažnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“. U okviru ovog projekta, na lokalitetu Štrbac u Gornjem Podunavlju, WWF sarađuje sa JP „Vojvodinašume“ i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode na revitalizaciji vlažnih livada i bara.

    Gornje Podunavlje je veliko plavno područje na severozapadu Vojvodine i predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na toku Dunava kroz Srbiju. Kao važan centar biološke raznovrsnosti, jedno je od zaštićenih područja u okviru budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

  • WWF, Svetski fond za prirodu je 21.12.2012. u Novom Sadu otvorio izložbu fotografija “Vodeni lavirint”, koja za tematiku ima prizore biljnih i životinjskih vrsta iz Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”.

    Autor izložbe je Szilard Kovacs, profesionalni fotograf, umetnik i ljubitelj prirode, tako da je ovo jedna od retkih prilika da se na jedan upečatljiv, umetnički način otkrije skrivena lepota i jedinstvena prirodna harmonija Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”.