Projekat

  • U sklopu projekta DANUBEPARKS STEP 2.0 u periodu od 22. do 24. januara 2013. godineu Bratislavi održan je prvi sastanak radne grupe za rečnu morfologiju. Na sastanku se raspravljalo o smernicama za realizaciju paketa Projekta WP5 – Upravljanje rečnim sedimentom i monitoringom indikatorskih vrsta ptica: bregunica (Ripariariparia) i žalarslepić (Charadriusdubius).