Radionica

  • Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria u saradnji sa mrežom zaštićenih područja Parkovi Dinarida okupila je od 24. do 26.02.2016. godine u ličkom Pećinskom parku “Grabovača”  predstavnike preko 60 zaštićenih područja iz regiona Dinarida na radionici o unapređenju odnosa sa lokalnim stanovništvom. Radionica je bila posvećena uspostavljanju mehanizama za praćenje stepena saradnje između zaštićenih područja i lokalnih zajednica, kroz određivanje indeksa interakcije i definisanje mera za njegovo povećanje.

  • U Nemačkoj je u Haus am Strom Jochenstein blizu Passau-a, u periodu od 15. do 18. septembra, održana pripremna radionica predstavnika asocijacije DANUBEPARKS u cilju razvoja novog projekta DANUBEparksCONNECTED, sa kojim će asocijacija konkurisati za sredstva Evropske unije u okviru Interreg Danube Transnational Programme. Uz predstavnike svih 16 partnera članova asocijacije, Đorđe Šimunovački, pomoćnik direktora za šumarstvo je uz saradnike predstavljao JP Vojvodinašume. Fokus radionice bile su aktivnosti na radnim paketima koji čine sastavni deo novog projekta,