WWF

  • Svetski fond za prirodu je 31.01.2013. u Somboru otvorio izložbu fotografija “Vodeni lavirint” koja je druga u nizu ovih izložbi, i koje su ujedno organizovane kao deo projekta „Obnova vlažnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“. U okviru ovog projekta, na lokalitetu Štrbac u Gornjem Podunavlju, WWF sarađuje sa JP „Vojvodinašume“ i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode na revitalizaciji vlažnih livada i bara.

    Gornje Podunavlje je veliko plavno područje na severozapadu Vojvodine i predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na toku Dunava kroz Srbiju. Kao važan centar biološke raznovrsnosti, jedno je od zaštićenih područja u okviru budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

  • WWF, Svetski fond za prirodu je 21.12.2012. u Novom Sadu otvorio izložbu fotografija “Vodeni lavirint”, koja za tematiku ima prizore biljnih i životinjskih vrsta iz Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”.

    Autor izložbe je Szilard Kovacs, profesionalni fotograf, umetnik i ljubitelj prirode, tako da je ovo jedna od retkih prilika da se na jedan upečatljiv, umetnički način otkrije skrivena lepota i jedinstvena prirodna harmonija Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”.

  • WWF akademija za prirodu otvorila je svoja vrata za prijem druge generacije polaznika i budu?ih ambasadora zaštićenih područja, a prijavljivanje će trajati od 1. aprila do 10. maja tekuće godine. WWF akademija za prirodu deo je WWF-ovog programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude", a osmišljena je tako da nastavnici i učenici iz osnovnih i srednjih škola nauče kako da žive na održiv način i aktivno i kreativno zaštite prirodu. 

  • U subotu, 19. marta u 20:30 časova, stotine miliona ljudi na svim kontinentima, u 24 vremenske zone, isključiće svetla u okviru globalne akcije „Sat za našu planetu“, koju organizuje WWF – Svetski fond za prirodu. Inicijativa „Sat za našu planetu“ nastala je 2007. godine u Sidneju, a Srbija će ove godine svoj doprinos dati već osmi put zaredom. 

    Građani tri najveća grada u Srbiji, moći će da daju svoj doprinos akciji i priključe se organizovanim događajima – u Novom Sadu na Trgu slobode, u Nišu, u amfiteatru na keju,