Režimi zaštite

Na podru?ju Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje ustanovljen je trostepeni režim zaštite

Pu=19.605,00 ha

PI=261,62 ha

PII=4.843,81 ha

PIII=14.499,57 ha

Pogledajte mapu SRP "Gornje Podunavlje" sa obeleženim lokacijama na kojima se primenjuju režimi zaštite.

Me?unarodni status

IBA podru?je (2007) 

Ramsarsko podru?je (2007. godina)

Potencijalni Rezervat Biosfere Drava-Mura

IPA podru?je (2007)