Specijalnim rezervatom prirode „Gornje podunavlje“, od proglašenja jula 2001.godine, upravlja JP “Vojvodinašume“ Petrovaradin.

Zaštita prirodnih vrednosti

Zaštićena područja su izložena uticaju  prirodnih i antropogenih faktora. U cilju očuvanja njihove biološke raznovrsnosti, funkcija, opštekorisnih vrednosti i  osiguranja održive upotrebe njihovih resursa od strane čoveka, potreban je konsenzus između različitih vlasnika, korisnika i interesnih grupa. Proces uključuje opisivanje sadašnjeg stanja, određivanje ciljeva i poduzimanje potrebnih aktivnosti da bi se ciljevi ostvarili.

Javno preduzeće „Vojvodinašume“  upravlja područjem Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“ u cilju njegove dugoročne zaštite i očuvanja, a na dobrobit lokalnog stanovništva i budućih generacija. U tu svrhu izrađuje se desetogodišnji plan upravljanja zaštićenim područjem i godišnji programi upravljanja Specijalnim rezervatom prirode „Gornje Podunavlje“ u kojima su navedene sledeće aktivnosti upravljača:

 • Izrada planskih dokumenata i dokumenata upravljanja
 • Čuvanje i nadzor,praćenje stanja
 • Saradnja sa korisnicima i interesnim grupama
 • Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti
 • Mere zaštite i korišćenja prirodnih resursa
 • Razvojne aktivnosti
 • Naučno- istraživačke aktivnosti
 • Kulturne, obrazovne, turističko-rekreativne delatnosti
 • Projektne aktivnosti
 • Uređivanje i opremanje podru?ja
 • Međunarodna saradnja