Štampa
SRP Gornje Podunavlje
Pogodaka: 2421

Rešenjem o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju ribarskih područja  („ Službeni glasnik  R.Srbije „ , br.53/2000) , ribolovne vode zašti?ćenih prirodnih dobara su izdvojene iz ribarskih područja. Na taj način su ribolovne vode SRP „ Gornje Podunavlje „  izuzete iz ribarskog područja „Dunav I „ .

Shodno Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o ribarstvu, Upravljač   je  na osnovu Programa zaštite i razvoja SRP  „Gornje Podunalje„   za period 2006 – 2011, doneo  i srednjeročni program razvoja unapređenja i korišćenja  faune riba u ovom ZPD. Godišnji programi zaštite , unapređenja i korišđenja faune riba su razrada i konkretizacija planiranih aktivnosti.

Za celo područje Rezervata propisane su opšte mere zaštit  koje obezbeđuju očuvanje staništa riba, što  podrazumeva:

  1. Poribljavanje  autohtonim vrstama  riba
  2. Zabranu unošenja  alohtonih  vrsta  riba
  3. Izlov  alohtonih vrsta riba sa  prirodnih plodišta  i voda Rezervata
  4. Preduzimanje  preventivnih   i  represivnih   radnji  radi  zaštite  ribljeg  fonda od  krivolova
  5. Sprovođenje  lovostaja
  6. Primenu  Pravilnika  o sredstvima i  alatima  za ribolov
  7. Mogućnost sprovođenja  različitih  vidova  ribolova , zavisno  od režima zaštite
  8. Zabranu  ulova  ugroženih  vrsta  riba i  vrsta koje su prirodne  retkosti, po  Uredbi o zaštiti prirode.

U okviru SRP „Gornje Podunavlje„  trajno su zaštićene sledeće vrste:

Ribe:

Rakovi:

Mere  zaštite ribljeg fonda su:

Paralelno sa ovim merama i shodno veličini zaštićenog prirodnog dobra angažovana je  čuvarska služba od  5 čuvara  sa dvadesetčetvoročasovnim radnim vremenom sa dogovorenim rasporedom čuvanja i obilaska terena.

U periodu mresta u rad čuvarske službe uključeni su i čuvari sa privremenim rešenjem, kao i čuvari – volonteri iz  udruženja rekreativnih ribolovaca.