Obaveštenje za rekreativne ribolovce o primeni Uredbe o zaštiti SRP“Gornje podunavlje“

Odlukom Vlade Republike Srbije 2001. Godine koja je prostor Gornjeg podunavlja prepoznala kao prostor od izuzetne važnosti, SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „GORNJE PODUNAVLJE“ proglašen je za zašti?eno dobro I kategorije i dat na upravljanje JP“Vojvodinašume “Petrovaradin“, ŠG“Sombor“ Sombor. Raznovrsnost ekosistema, fragilni barsko-mo?varni i livadski ekosistemi te autohtone šume hrasta lužnjaka, vrbe i crne topole su osnovne karakteristike ovog zašti?eno prirodnog dobra. Potencijal i vrednost Rezervata najbolje dokazuju me?unarodni statusi koje Rezervat ima, a to su IBA podru?je, Ramsarsko podru?je, IPA podru?je, potencijalni Rezervat Biosfere Drava-Mura.

Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Gornje podunavlje“ je akt koji je Upravlja? dužan sprovoditi  i istovremeno nadzirati ostale korisnike pomenutog podru?ja koji su dužni da prostor koriste isklju?ivo u skladu sa Uredbom o zaštiti SRP“Gornje podunavlje“.

23.12.2009. godine Vlada je donela Uredbu o izmenama Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Gornje podunavlje“ u kojoj stoji : „ ZABRANJENO JE KRETANJE ?AMACA NA PODRU?JU STAROG TOKA DUNAVA U PERIODU MRESTA RIBA, OSIM ?AMACA ?UVARSKE SLUŽBE“. Pri izradi izmena Uredbe upravlja? je konsultovan, ali ni jedna od predloženih izmena i korekcija od strane Upravlja?a nije uvažena i Vlada je donela Uredbu u prvobitno predloženoj formi. JP“Vojvodinašume“ kao Upravlja? dužan je Uredbu sprovoditi, iako to i samom Upravlja?u u mnogo slu?ajeva ne odgovara i otežava mu gazdovanje. Takav slu?aj je i pomenuta zabrana kretanja ?amaca na podru?ju starog toka Dunava u periodu mresta riba,  koju su „Vojvodinašume“ dužne sprovoditi i kontrolisati na terenu. Štampanje edukativnih informatora koje su rekreativni ribolovci dobili uz kupljenu dozvolu je imalo za cilj obaveštavanje šire javnosti o pravilima u Rezervatu što je sude?i po broju reakcija na navedenu zabranu i urodilo plodom. 

Pravilnikom o na?inu, alatima,opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov, korisniku ribarskog podru?ja dana je mogu?nost da „izuzetno“ dozvoli obavljanje rekreativnog ribolova na ribolovnoj vodi ?amcem kao pomo?nim sredstvom. JP“Vojvodinešume“  je tu mogu?nost iskoristilo i kao korisnik ribarskog podru?ja izašlo u susret rekreativnim ribolovcima i dozvolilo pecanje iz ?amca. Deo Uredbe koji se odnosi na zabranu kretanja ?amaca u vreme mresta odnosi se ISKLJU?IVO NA STARI TOK DUNAVA , i nema nikakve veze sa pravilnikom o na?inu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov što zna?i da „Vojvodinašume“ nemaju mogu?nost izbora oko tolerisanja koriš?enja ?amaca na starom toku Dunava u doba mresta. Uredba se mora poštovati.

Svi korisnici Rezervata, pa tako i rekreativni ribolovci moraju biti svesni da se nalaze u zašti?enom prirodnom dobru i da sve aktivnosti koje sprovode moraju biti u skladu sa Uredbom o zaštiti SRP“Gornje podunavlje“.

Nezadovoljstvo i protesti u ovom slu?aju upu?eni su na pogrešnu adresu jer Zakone i Uredbe ne donosi Upravlja? niti korisnik.