Obaveštenje za rekreativne ribolovce o primeni Uredbe o zaštiti SRP “Gornje podunavlje“

Odlukom Vlade Republike Srbije 2001. Godine koja je prostor Gornjeg podunavlja prepoznala kao prostor od izuzetne važnosti, SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „GORNJE PODUNAVLJE“ proglašen je za zaštićeno dobro I kategorije i dat na upravljanje JP“Vojvodinašume “Petrovaradin“, ŠG“Sombor“ Sombor. Raznovrsnost ekosistema, fragilni barsko-močvarni i livadski ekosistemi te autohtone šume hrasta lužnjaka, vrbe i crne topole su osnovne karakteristike ovog zaštićeno prirodnog dobra. Potencijal i vrednost Rezervata najbolje dokazuju međunarodni statusi koje Rezervat ima, a to su IBA područje, Ramsarsko područje, IPA područje, potencijalni Rezervat Biosfere Drava-Mura.

Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Gornje podunavlje“ je akt koji je Upravljač dužan sprovoditi  i istovremeno nadzirati ostale korisnike pomenutog područja koji su dužni da prostor koriste isključivo u skladu sa Uredbom o zaštiti SRP“Gornje podunavlje“.

23.12.2009. godine Vlada je donela Uredbu o izmenama Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Gornje podunavlje“ u kojoj stoji : „ ZABRANJENO JE KRETANJE ČAMACA NA PODRUČJU STAROG TOKA DUNAVA U PERIODU MRESTA RIBA, OSIM ČAMACA ČUVARSKE SLUŽBE“. Pri izradi izmena Uredbe upravljač je konsultovan, ali ni jedna od predloženih izmena i korekcija od strane Upravljača nije uvažena i Vlada je donela Uredbu u prvobitno predloženoj formi. JP“Vojvodinašume“ kao Upravljač dužan je Uredbu sprovoditi, iako to i samom Upravljaču u mnogo slučajeva ne odgovara i otežava mu gazdovanje. Takav slučaj je i pomenuta zabrana kretanja čamaca na području starog toka Dunava u periodu mresta riba,  koju su „Vojvodinašume“ dužne sprovoditi i kontrolisati na terenu. Štampanje edukativnih informatora koje su rekreativni ribolovci dobili uz kupljenu dozvolu je imalo za cilj obaveštavanje šire javnosti o pravilima u Rezervatu što je sudeći po broju reakcija na navedenu zabranu i urodilo plodom. 

Pravilnikom o načinu, alatima,opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov, korisniku ribarskog područja dana je mogu?nost da „izuzetno“ dozvoli obavljanje rekreativnog ribolova na ribolovnoj vodi čamcem kao pomočnim sredstvom. JP“Vojvodinešume“  je tu mogućnost iskoristilo i kao korisnik ribarskog područja izašlo u susret rekreativnim ribolovcima i dozvolilo pecanje iz čamca. Deo Uredbe koji se odnosi na zabranu kretanja čamaca u vreme mresta odnosi se ISKLJUČIVO NA STARI TOK DUNAVA , i nema nikakve veze sa pravilnikom o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov što znači da „Vojvodinašume“ nemaju mogućnost izbora oko tolerisanja korišćenja čamaca na starom toku Dunava u doba mresta. Uredba se mora poštovati.

Svi korisnici Rezervata, pa tako i rekreativni ribolovci moraju biti svesni da se nalaze u zaštićenom prirodnom dobru i da sve aktivnosti koje sprovode moraju biti u skladu sa Uredbom o zaštiti SRP“Gornje podunavlje“.

Nezadovoljstvo i protesti u ovom slučaju upu?eni su na pogrešnu adresu jer Zakone i Uredbe ne donosi Upravljač niti korisnik.