1. Obilazak šetne staze Štrbac - slatinsko-livadska prostranstva

Program obuhvata prezentaciju Rezervata i obilazak edukativne staze uz pratnju stručnog vodiča. Edukativna staza opremljena je dvojezičnim info-tablama (srpski/engleski), osmatračnicom sa pogledom na baru Šarkanj koja je gnezdilište velikog broja ptica močvarica i odmorištem. Staza prati mozaični raspored eko-sistema te pruža posetiocu nesvakidašnji doživljaj prostranstva izgubljenih slatina i vlažnih livada. 

Trajanje programa 1,5 – 2 sata.

2. Obilazak šetne staze Karapandža – starim tokovima Dunava

Program obuhvata prezentaciju rezervata i eko-čas u Eko centru „Karapandža“, obilazak edukativne staze uz pratnju stručnog vodiča. Eko centar kapaciteta 50 osoba opremljen je sredstvima za vizuelnu prezentaciju vrednosti Rezervata, toaletnim čvorom, stolovima i klupama za odmor. Edukativna staza opremljena je info-tablama na srpskom jeziku i odmorištem. 

Trajanje programa  4 sata.

Dodatna ponuda aranžmanu:

  • Veslanje kanuima – kanui kapaciteta 2 osobe (raspoloživo 8 kanua) sa potrebnom pratećom opremom
  • Iznajmljivanje bicikala – bicikli za odrasle i decu sa pratećom dodatnom opremom

3. Obilazak šetne staze Bestrement sa posetom tradicionalnom ribaru – poplavno područje nekad i sad

Program obuhvata prezentaciju rezervata, obilazak edukativne staze Bestrement uz pratnju sru?nog vodi?a, obilazak hranilišta za orla belorepana, posetu tradicionalnom ribaru sa upoznavanjem starih ribarskih alata i na?ina tradicionalnog ribarenja na Dunavu. 

Trajanje programa 4 sata.

4. Vožnja katamaranom  Dunavom

Vožnja katamaranom Dunavom za grupe do 12 osoba završava na lokalitetu „Lavač“ posetom tradicionalnom ribaru. Posetioci upoznaju stare ribarske alate i načine tradicionalnog ribarenja na Dunavu.

Trajanje programa: 3 sata

katamaran.jpg ponuda-dunav.jpg ponuda-dunav3.jpg

Nakon programa obilaska šetne staze Štrbac i šetne staze Karapandža preporučuje se nastavak turističkog programa organizovan od strane lokalnog stanovništva – UG “Podunav“Bački Monoštor (Kontakt – Zdenka Mitić, 063/8938128)

  • Poseta etnokući „Mali Bodrog“ uz kulturoumetnički program folklornog društva iz Bačkog Monoštora
  • Obilazak pčelarskog domaćinstva Periškić
  • Poseta zanatlijama – tradicionalni zanati (čamdžija, rogozar, klompar i kovač)

Nakon programa obilaska šetne staze Bestrement i vožnje katamaranom preporučuje se: 

  • Opcija 1: nastavak turističkog programa organizovan od strane TO Apatin – razgledanje grada Apatina i ručak na lokalnoj čardi (Zlatna kruna)
  • Opcija 2: ručak kod tradicionalnog ribara na Dunavu - lokalitet „Lavač“ (kontakt Dušan Medić 063/590684) i potom nastavak turističkog programa organizovan od strane TO Apatin – razgledanje grada Apatina

Ponuda je predviđena za grupe do 50 osoba. U slučaju većih grupa posetioci se dele u dve manje grupe.